Οι εγκαταστάσεις μας

Η έδρα των εγκαταστάσεών μας είναι στο 4ο χλμ της Π.Ε.Ο Τρίπολης Καλαμάτας.