Ζώντα ζώα

Με την πολύχρονη εμπειρία μας αγοράζουμε ζώντα αρνιά κατσίκια γίδες και πρόβατα από διάφορα ορεινά χωρία αλλά κυρίως της Αρκαδίας.

Η γκάμα των ζώντων ζώων μας είναι :

  • Μοσχάρια όλων των τύπων
  • Χοιρινά
  • Πρόβατα
  • Γίδες
  • Αρνιά
  • Κατσίκια