Μοσχάρι

Επιλέγουμε από τις πλουσιότερες περιοχές της Ευρώπης και κυρίως της Γαλλίας μοσχάρια που εκτρέφονται με φυσικό και παραδοσιακό τρόπο σε καθαρό περιβάλλον με διαρκή έλεγχο σε όλα τα στάδια παραγωγής τους.

 • Ολόκληρα μοσχάρια σε 4/4ρια
 • Εμπρόσθια (Ε5) μόσχου
 • Εμπρόσθια (Ε10) μόσχου
 • Οπίσθια (Ο3) μόσχου
 • Κολοβά μόσχου
 • Συκώτια μόσχου
 • Αποστεωμένα μόσχου σε όλα τα τεμάχια
 • Μόσχος γάλακτος
 • Πατσά μόσχου
 • Πόδια μόσχου
 • Κόντρα μόσχου