Πιστοποιήσεις

ΠΡΟΤΥΠΟΠΕΔΙΟΙΣΧΥΣ ΕΩΣ
ΕΛΟΤ EN ISO 22000:2018Εμπορία - αποθήκευση νωπών & κατεψυγμένων κρεάτων25/11/2023
Εμπορία - αποθήκευση - τεμαχισμός νωπών κρεάτων
Εμπορία - αποθήκευση πουλερικών
ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2015Εμπορία & αποθήκευση νωπών & κατεψυγμένων κρεάτων25/11/2023
Εμπορία αποθήκευση & τεμαχισμός νωπών κρεάτων
Εμπορία και αποθήκευση πουλερικών