Χοιρινό

Έχουμε στην διάθεση σας χοιρινό νωπό κρέας προελεύσεως κυρίως Ολλανδίας με τα αυστηρότερα πιστοποιητικά ποιότητας της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

  • Χοιρινά μισάδια 2/2
  • Χοιρινή σπάλα
  • Χοιρινό μπούτι
  • Χοιρινό καρέ
  • Χοιρινό φιλέτο
  • Χοιρινή πανσέτα
  • Βασιλικά χοιρινά
  • και όλα τα τεμάχια του χοιρινού σε αποστεωμένα